DataKontrol'de Kariyer

Datakontrol çalışanı olmak şirketimizi bugünkü başarılı çizgisine ulaştıran nitelikli, genç ve dinamik kadronun bir parçası olmaktır.

Her Datakontrol çalışanı; işinin lideri, ekip çalışmasına yatkın ve müşteri odaklı olmasının yanında bilgi ve deneyimi ile şirketini temsil eder. Gerek şirket içi gerekse şirket dışı yaşamında daima bu bilinçle hareket eder.

Her Datakontrol çalışanı kurumunun hedeflerini kendi hedefleri olarak benimser ve bu hedefleri gerçekleştirme yolunda azami gayret gösterir.

Her Datakontrol çalışanı yazılım geliştirme etik ilkelerine uygun hareket eder, müşterilerine ve çalışma arkadaşlarına saygılıdır.

İnsan Kaynakları İlkemiz

İşe Alım ve Kariyer Yönetimi

İşe alım politikamızın temelini, ihtiyaç analizlerimiz doğrultusunda insan gücünü etkin şekilde planlayarak şirket değerleri ve kültürüne en uygun ve doğru kişilerin doğru pozisyonlara yerleştirilmesi oluşturur.

Şirketimizde başarılı olan her çalışan, başarısını devam ettirdiği sürece en üst kademeye kadar yükselme şansına sahiptir.

Personelin bilgi ve görgüsünü artırmada olanaklar sağlamak, başarılı personeli olanaklar ölçüsünde ödüllendirmek.

Personeli, yaratıcı düşünmeye ve işlemleri geliştirecek yeni fikirler üretmeye özendirmek.

Personelin çalışma isteğini ve gücünü arttırıcı nitelikte iş ortamı ve sosyal ilişkiler kurulması imkanlarını sağlamak.
Performans Yönetimi

Performans Yönetimi Sistemi; şirket hedefleri ve çalışan hedeflerinin uyumunu sağlayarak yüksek performansa dayanan ortak bir kültür oluşturmayı hedefler.

Bu uyumu sağlamak için çalışanlar ve yönetim arasında çift yönlü ve sürekliliğe dayalı bir bilgi akışı oluşturur.

Sistemimiz adil ve şeffaf bir iletişim ortamı oluşturarak çalışanlarımızın yüksek performans sergilemesini sağlayacak aksiyonları belirler, düşük performansı geliştirmek için gerekli olan destek gereksinimlerini ortaya koyar.

Hedef gerçekleşmeleri, belirlenmiş dönemler bazında yönetici ve çalışanların yaptığı bire bir görüşmeler ile takip edilir.

Tüm çalışanlarımızın yer aldığı performans yönetimi sisteminin bir parçası olarak, yılda bir kez yönetim kadrolarımız için “360 Derece Performans Değerlendirme Uygulaması” gerçekleştirilir.

İş İmkanları

Kadro ihtiyaçlarımız doğrultusunda farklı dönemlerde deneyimli personel alımı yapılmaktadır.

Adayların üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren fakültelerinden mezun olmaları ve alanlarında deneyim sahibi olmaları gereklidir.

Adaylarda pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere sahip olmak koşulu aranır.

Staj İmkanları

Şirketimizin sunduğu staj programları ile öğrencilere sektörü ve kurumu yakından tanıma, sektör ve meslek seçiminde yardımcı olma fırsatı sunar.

3. ve 4. sınıfa geçmeye hak kazanmış lisans öğrencileri ve 2. sınıfa geçmeye hak kazanmış meslek yüksek okulu öğrencileri yaz döneminde minimum 1 ay, maksimum 2 ay şirketimizde staj yapabilir.

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Konu

İletiniz

Wordpress responsive multipurpose business theme clickssmart.com