ERP Çözümleri

2002 yılında şartların stabil olmayacağı öngörüsü ile AR-GE çalışmalarına başlanan ve 2004 yılında markalaşan Dialog® Paket Programı ile, mevcut portföymüzün taleplerini ve kurumsallaşma adına ileriki dönemlerin teknolojik ihtiyaçlarını dikkate alarak, ticari yazılım paketleri içerisindeki kalitemizi ve buna bağlı olarak hizmet payımızı genişletmiş olduk. 2009 yılında sürekli değişen ve gelişen sektörel ihtiyaçlar ile birikimler doğrultusunda AR-GE çalışmalarına başladığımız CEO ® dkBT Solutions üstün teknoloji yatırımı ile 2010 yılında tamamlanarak; firmaların arzuladığı kurumsal çözümlere ulaşmada ve geleceğe yatırım yolunda büyük bir başarı kat etmiştir. Global ve ileriye dönük, kalıcı çözüm üretimindeki kalitesini bir kez daha ispat eden firmamız, kazandığı bu saygınlık için eskisinden daha fazla efor sarf ederek, ürün ve hizmet kalitesini, vizyonu ve misyonu doğrultusunda arttırmaya devam edecektir.

Muhasebe Yönetimi (ACM)

 • Tekdüzen Kayıt Sistemi ve Mali Tablolar
 • Beyanname Yönetimi
 • E-Defter İşlemleri
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)‘ye uygunluk

İnsan Kaynakları Yönetimi (HRM)

 • Personel Günlük/Dönemlik Puantaj
 • Bordro Hesaplama
 • Otomatik SGK Bildirgeleri Gönderme
 • İş Kurumu Çizelgeleri
 • Tazminat Hesaplama
 • Tanımlanabilir Raporlama, Özel Raporlar

Ticari İşlemler Yönetimi

 • Finansal Hareket İşlemleri (Kasa, Banka, Cari, Çek-Senet)
 • Ödeme Planı ve Likidite Analizleri
 • Liste, Ekstre ve Durum Raporlama

Üretim Kaynakları Planlaması (MRP)

 • Üretim Emri, İş Emri Oluşturma ve Operasyon Planlama
 • Tercih Edilen Yönteme ve Fireye Dayalı Maliyetlendirme
 • Sabit Ve Değişken Üretim Metodolojileri
 • İhtiyaca Dayalı Stoklama Uygulamaları

Proje Yönetimi (PM)

 • Proje Bazlı Yapılan Tüm Çalışmaların Takibi ve Analizleri
 • Tüm Modüllerle Entegre Bir Yapı

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

 • Müşteri Görüşmelerinin Takibi
 • Abone Takip

İşletme Yönetimi (PCM)

 • İşletme Hesap Planı ve Defter Kayıtları
 • Serbest Meslek Yönetimi
 • Makbuz İşlemleri
 • Seri Evrak Kayıtları İçin Ergonomik Tasarım

Stok Yönetimi

 • Stok/Hizmet/Masraf Kartları ve Marka,Grup vb.Tanımlar
 • E-Fatura İşlemleri
 • Sabit Harici Alt Birimli Kayıt
 • İrsaliye, Fatura, Konsinye vb. Hareket İşlemleri
 • Alınan-Verilen Teklif İşlemleri Durum Takibi ve Analizleri
 • Alınan-Verilen Sipariş İşlemleri Durum Takibi ve Analizleri
 • Web Tabanlı Çalışmalara Entegrasyon
 • Web Sipariş
 • Stok Barkod Sistemi (Kod Harici Üretici ve Barkod Kod Takibi
 • Seri ve Lot Yönetimi
 • İlaç Takip Sistemi Uygulamaları (ITS, PTS)
 • XML Bildirimleri
 • Elektrik Faturası

Wordpress responsive multipurpose business theme clickssmart.com