CEO Programı Güncellemesi v.08.00.00.00

CEO Programı Güncellemesi v.08.00.00.00

GENEL

 • Stok Yönetiminin Android e taşınması (AR-GE aşamasında)
 • CeoWeb ve CeoApp uygulamaları (AR-GE aşamasında)
 • Program içerisinde yazışmalar (AR-GE aşamasında )
 • Bulut Yedekleme CEODRIVE
 • Banka Web Servisleri (Bankadan Gelen Verilerin Programa Otomatik İşlenmesi)
 • Yönetici Raporuna (Kdv Tutarı – Kdv Tevkifat Tutarı) Ödenecek Kdv Tutarı Alanının Eklenmesi
 • Ön Değerler varsayılanlara “Bireysel Emeklilik” Alanı
 • Program açılışlarında Firma Logosu eklenmesi
 • CEO içerisine e-Dönüşüm kısayolu eklenmesi
 • Bünyesinde birden fazla firma takip eden firmalar için, teklif, finans, fatura ve sipariş hareketlerinin otomatik olarak firmalar arası aktarımı. (Stok ve cari kodlar aynı olması durumunda geçerlidir.)

e-Dönüşüm

 • E-irsaliye de “Fiyat Görünmesin” ayarı eklenmesi
 • “Toplu e-Arşiv” gönderme revizyonu
 • E-Dönüşüm uluslararası ölçü birim kodları revizyonu
 • E-fatura da “seri no” çalışması
 • E-fatura bakiye eklenmesi
 • E fatura da “İrsaliye Bilgisi Gözükmesin” ayarı
 • E fatura otomatik senaryo seçim ayarı (Temel Fatura, Ticari Fatura, İhracat Faturası)
 • E fatura dipnota istenilen alanın eklenebilmesi
 • Gönderilmiş e-Fatura veya e-Arşivi tekrar göndermemek için uyarı verilmesi
 • E-Faturada şube bazlı fatura gönderme
 • “E-belge yazdır” butonu ile giden e-faturanın veya e-arşivin otomatik olarak programdan yazdırılabilmesi
 • E-defter ödeme yöntemlerinin hesap planından çekilebilmesi
 • “E-irsaliye al” butonu eklenmesi

Stok Yönetimi

 • Yeni Stok Kartı Açıldığında Stok Kodunun Otomatik Oluşması (gruba, markaya göre )
 • Alış Faturası Otomatik Olarak Depolar Arası Transfere Çevrilebilmesi
 • Stok Hareket İşlemleri Rapor kısmında Cari Ekstresi raporu kısayolu
 • Alış İade İrsaliyesi Alış İade Faturasına çevirme 
 • Fatura Ön izleme ekranında iken F2 butonuyla varsayılan yazıcıya hızlı yazdırma işlemi
 • Otomatik Lot oluşturulması
 • Malzeme Talebinin Siparişe Bağlanması
 • Fatura Finansal Eşleştirme de İlk Gelen Fatura Kapanmaması (Fatura bazlı bakiye kapatma)
 • Bekleyen İrsaliye Ekranı Genişletmesi
 • Toplu İrsaliye Fatura Edilmesi
 • Stok kartında “Garanti Süresi” tanımlanması
 • Stok maliyet raporu müşteri bazlı alınabilmesi
 • Depo durumuna “Üretimde Kullanılan” alanı eklenmesi
 • Stok kartı öznitelik tabına  En-Boy-Yükseklik hesabına ilave olarak “gramaj, m2 ve müşteri” alanı eklenmesi
 • EXCEL den kayıt aktarma revizyonu
 • Herhangi bir ekranda iken satış irsaliyesi kısayolu F12 butonu ile açılması (F11 =Satış Faturası Kısayolu)
 • Teklif faturalaştırdığımızda “proje kodu” otomatik gelmesi
 • LOT – SERİ Gezgini Raporunun açık kalabilmesi ve stok koduna göre arama imkanı ve “Kalan Miktar” alanı eklenmesi
 • Depo Durumundaki  “Kullanılan Miktar” alanın alt ölçü birimlerine göre revizyonu
 • Stok durum raporuna “Üretimde Kullanılan” , “Depo Raf Adedi”,  “Konsinye Giriş”,“Konsinye Çıkış”  eklenmesi
 • ÜTS bildirimi (Medikal Firmaları için Ürün Takip Sistemi stok barkod vs T.C. Sağlık bakanlığına bildirimi)
 • El terminali ile sipariş giriş- çıkış stok giriş-çıkış işlemleri (CEOWEB ile)
 • Stok ekstresi raporuna Döviz kuru, Satır iskonto tutarı eklenmesi
 • Faturaya Stopaj eklenmesi ve hesabı
 • Stok kartına sözleşme bitiş tarihleri eklenerek, süre kısıtına bağlı ikaz vererek fiyat girişleri eklenmesi
 • Elektrik faturası revizyonları (TRT Payı, Sayaç Çarpanı vs.)
 • Alış faturasını “ Satış yap” butonuyla otomatik olarak Satış Faturasına çevirebilme
 • Alış Faturasını “Depolar Arası Transfere Çevir” butonuyla depolar arası transfer hareketine çevirme işlemi
 • Stok Hareket İşlemleri Rapor kısmında Cari Ekstresi raporu kısayolu
 • Alış İade İrsaliyesi Alış İade Faturasına çevirme 
 • Finans, fatura, teklif, sipariş ve raporlara “Yetkili Personel “ ve “Proje Kodu” alanlarının eklenmesi  
 • Stok Barkod Yazdırmaya “Raf Numarası” eklenmesi
 • Fatura ve İrsaliyeye “Garanti Bitiş Tarihi” eklenmesi

Ticari İşlemler Yönetimi

 • Cari Hesap Durum Raporunun Tarih Aralığından Bağımsız bir şekilde “Güncel Bakiye” Olarak Raporlanabilmesi
 • Cari Açılışa “Yetkili Personel” eklenmesi
 • Cari Detay Durum Analizine Yetkili Personel eklenmesi
 • Cari karta eklenen “İskonto Oranları” tabı ile stok kartlarının  grup, marka ve özel koduna göre 4 farklı iskonto tanımlanabilecek
 • Yönetici raporlarında; KDV Durum Raporuna “KDV Tevkifat alanı” eklenmesi
 • Ödeme Tahsilat taksitli ödemeler için “Ödenmiş” “ Ödenmedi” ayrımları ve revizyonları
 • Cari ekstresi raporuna “Sadece TL bakiye “ alanı eklenerek dövize ait işlemler hariç bakiye alma
 • Cari hesap durum raporunu “Son İşlem Finansal Tarihi” eklenmesi
 • Cari Detay Durum Analizi Raporuna “Güncel Bakiye” alanları eklenmesi
 • Cari ekstresine Alınan- Verilen Teminat mektubu eklenmesi
 • Yeni Cari Kartı Açıldığında Cari Kodunun Otomatik Oluşması 

Muhasebe Yönetimi

 • Muhtasar –SGK birleşmesi çalışması
 • Fatura muhasebeye entegresinde belge serisinin de eklenmesi (ayar seçilerek)
 • Muhasebeye entegre edilip parçalanan fişin, entegre bağlantısı kopmaması çalışması
 • Fatura veya finans kaydı silinince buna bağlı muhasebe kaydının silinmesi veya değiştirilince kaydın da değiştirilmesi
 • Konsolide Bilanço Raporu
 • KDV-1 versiyon güncellemesi
 • Faturayı muhasebeye entegresinde stoklarda aynı hesap kartı tanımlı ise;  aynı hesap kodlarını fiş içerisinde tek satırda birleştirme işlemi
 • Serbest meslek makbuzu Muhasebe entegrasyonunda belge türünün değişken olması

İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Personel hesap durum raporu revizyonu
 • Personel kartına AGİ dahil hesaplamalar için “Agi Dahil” butonu eklenmesi
 • Sigorta teşviklerine 7252 kanun numarası eklenmesi
 • PDKS revizyonları (Parmak okuyuculu sistemler)
 • Eksik gün nedenlerine 27-28-29 eklenmesi
 • Bordro İcmali revizyonu
 • İşten Çıkış Nedenleri Revizyonu
 • İcra Takibi (otomatik hesaplanması)

Sipariş Yönetimi

 • Verilen siparişlerde kullanıcı bazlı iskonto sınırı kontrolü
 • Siparişlere kullanıcı bazlı yetkilendirme ve tam yetkiliden başkası girememesi ayarları
 • Siparişten irsaliye aktarılan miktar sonrası kalan miktar takibi kolaylığı için; sipariş içinde satır renklendirilmesi (kalan satırlar kırmızı, biten satırlar yeşil), kalan miktar alanı eklenmesi
 • Sipariş ekstresi raporuna “İrsaliye İcmali” eklenmesi
 • Alınan – Verilen siparişler yetkilendirme ile ayrılması
 • Sipariş detaya “Termin tarihi” eklenmesi
 • Sipariş hareket içerisine “Vade Günü” eklenmesi
 • Satın Alma Satış Yönetimi
 • Sipariş Tarihi ve Termin tarihi geçen stoklar  ile ilgili günlük mail gönderilmesi

Malzeme Talep Yönetimi

 • Talep siparişe çekilince,  talep durumunun otomatik olarak “ tamamlandı” şeklinde olması
 • Malzeme Talep durumlarının aktif ve pasif olarak ayrılabilmesi
 • Malzeme talebinin belirlenen durum için ilgili yetkiliye otomatik bildirim maili gönderilmesi

Teklif Yönetimi

 • Teklif e “Ticari Şartlar” tabı eklenmesi
 • Teklif Karşılaştırma; Farklı yerlerden alınan tekliflerin stok bazlı olarak miktar ve termin tarihi bazlı karşılaştırılıp sipariş verilmesi
 • Teklife İşçilik ,Malzeme, Kalem Tutarları, Masraf Rakamlarının Eklenebilmesi
 • Gruplu teklifin siparişe aktarılması
 • Teklif değişen durumların mail olarak bildirilmesi

Proje Yönetimi

 • Projede Adres Alanlarının Eklenebilmesi
 • Birden fazla yetkili eklenmesi
 • Proje kodunun cari koduna göre otomatik oluşması
 • Proje koduna belge eklenmesi

Üretim Kaynakları Yönetimi

 • El terminali ile üretim işlemlerinin yapılması
 • Üretim Emrinde Rotalamada mail bildirimleri
 • Üretimde Kalite Onay Mekanizması,
 • Reçetelere KDV alanının eklenmesi
 • Üretimden Çıkışta Seri Numaralarının Gelmesi  ve maliyetlendirme sonrası Seri numarası oluşturma
 • Üretim reçetelerinde toplu birim değiştirme ayarı
 • Üretim Emri içerisinde ; üretim emrine bağlı depodan malzeme talebi , onayı ve gerçekleşen miktar takipleri
 • Üretim talebinin mail ile depoya bildirimi
 • Tüm finans ve fatura hareketlerine bağlı olarak proje bazlı “ Şantiye Maliyet Analiz Formu”
 • Teklif revize edildiğinde buna bağlı üretim emrinin de revize olması
 • Üretim emirleri yetkili personel bazlı olarak kısıtlandırabilme çalışması
 • Yeni üretim oluştuğunda ilgili kişiye mail bildirimi  ve durum bazlı mail bildirimleri
 • Üretim Emri toplu maliyetlendirme
 • Reçete içerisine başka bir reçeteden ekleme çalışması
 • Üretim emri ekstresi özet raporu revizyonu
 • Üretim emri hareket işlemlerinde detay da toplu silme işlemi (CTRL tuşu basılı iken seçilerek)
 • Çorap Üretimi için Makine Planlamanın Yapılması
 • Vardiya Performans raporu
 •  Ürün tanıtım kartı makine koduna göre sıralayıp yazdırma
/ Genel

Share the Post

About the Author

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress responsive multipurpose business theme clickssmart.com