Ceo dkBT Enterprise Solutions v.5.15.01.01 – 13.7.2015

Ceo dkBT Enterprise Solutions v.5.15.01.01 – 13.7.2015

* Yeni İnsan Kaynakları Yönetimi, AGİ yeni mevzuat gereği 3.çocuk için %10 olarak artırılması

 * Yeni İnsan Kaynakları Yönetimi, Bodro raporları-İşçi Hesap Çizelgesine Normal Fazla, Hafta Sonu Fazla, Bayram Fazla Mesai saatlerinin eklenmesi

İnsan Kaynakları Yönetimi, Nakil Personel Ek Kesinti Revizyonu

İnsan Kaynakları Yönetimi, Aylık Prim Hizmet Belgesi Bildirimi revizyonu ve SGK portalı revizyonu

İnsan Kaynakları Yönetimi, “Çalışan Kimlik Formu” yeniden düzenlenmesi

İnsan Kaynakları Yönetimi, Ek Ödeme; Yemek Ücreti Çalışması

İnsan Kaynakları Yönetimi, Belge Türleri Revizyonu

İnsan Kaynakları Yönetimi, “Personel kartları” ekran revizyonu

 

* Yeni  Ticari İşlemler Yönetimi, Finansal hareketlere varsayılan “Kasa ve Banka” kartlarının, kullanıcı bazlı otomatik gelmesi

Ticari İşlemler Yönetimi, Çek/Senet Ekranları Tasarım Çalışması ve çek tutarının noktadan sonra 2 hane olarak revize edilmesi

Ticari İşlemler Yönetimi, Çek/Senet Ekstresi ve Çek Senet işlemleri revizesi

Ticari İşlemler Yönetimi, ”Cari Hesap Durum Raporu”  ekran tasarımı revizyonu

Ticari İşlemler Yönetimi, Finansal hareketlerde tek bölge mevcutsa, otomatik tek bölge gelmesinin sağlanması

 

* Yeni Stok Yönetimi, İrsaliye Bağlı Fatura İptali

* Yeni Stok yönetimi, Sipariş belgesi faturaya iliştirilmişse, fatura silindiğinde siparişin durumunun otomatik olarak “Aktif” durumuna çevrilmesi

* Yeni Stok yönetimi, Excelden toplu kayıtların alınmasına “Toplu Alış Faturası Aktarımı” eklenmesi

* Yeni Stok yönetimi, Stok kartlarına raf numarası eklenmesi (Stok Listesi, Durum, Ekstre vs.)

Stok yönetimi, “Çıkış İade Konsinye” ve “Giriş İade Konsinye” hareketi revizesi

Stok yönetimi, Stok Hareket işlemlerinde Seri işlemli kayıtlarında revizyon

Stok yönetimi, Kapalı Fatura işlemi revizyonu

Stok yönetimi, Teklif Hareket İşlemlerinde revizyon

Stok yönetimi, Lot Durum Raporu revizyonu

Stok yönetimi, Tevkifatlı Fatura revizyonu

 

* Yeni Muhasebe Yönetimi, Fiş İçerisine “Hesap Özeti Raporu” kısayolu eklenmesi

Muhasebe Yönetimi, E-Defter revizyonu

Muhasebe Yönetimi, Kesin Mizan Raporu ve Mizan Raporu revizyonu

Muhasebe Yönetimi, Muhasebe Entegrasyon revizyonu

Muhasebe Yönetimi, Devre dışı bırakılan fişlerin silinmesine izin verilmesi işlemi

Muhasebe Yönetimi, Servis Sistemi revizyonu

 

* Yeni  Üretim Yönetimi, “Üretim Maliyetlendirme”’ işleminin “Fire Dahil” yapılabilme esnekliği

* Yeni  Üretim Yönetimi, MRP (Malzeme İhtiyaç Planlaması) sonucuna göre, mamul ve yarı mamullere“OTOMATİK ÜRETİM EMRİ” oluşturulması

* Yeni  Üretim Yönetimi, Stok Kartı “Raf Numarası” alanının Üretim Emri çıktılarına eklenmesi

 

GENEL, Tüm dövizli giriş ekranları, döviz araması yapılması ”koda göre” olarak revizyonu

GENEL, Yeni Firma Tanımlama revizyonu

 

Müşterileri İlişkileri Yönetimi, Konu, Açıklama, Sonuç ve Tavsiye alanları revizyonu

Abone Takip, Ekran Revizyonu

/ Genel

Share the Post

About the Author

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress responsive multipurpose business theme clickssmart.com