Ceo dkBT Enterprise Solutions Güncellemesi v.5.15.05.00 – 01.10.2016

Ceo dkBT Enterprise Solutions Güncellemesi v.5.15.05.00 – 01.10.2016

E-Fatura İşlemleri

 • E-fatura alma da dipnot alanlar, üç nokta, cari seçtirme revizyonu

Muhasebe Yönetimi 

 • Hesap planında dönem bazlı Aktif-Pasiflik revizyonu
 • Yevmiye defterinde saati almama
 • Yevmiye Defterinde Firma kodu değiştirebilme imkanı
 • Fiş parçalamada toplu fiş açıklama ataması

 İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Günlük personel oluşturma
 • Günlük puantaj oluşturmayı hızlandırma
 • Bordro hesaplama da tek tek personel ekleme revizyonu
 • Personel Kartı excelden aktarımda Güncelleme olarak çalışma
 • Personel Kartına uyruk ve meslek adlarının eklenmesi
 • Personel kalan izin gün hesaplama
 • Kıdem- ihbar hesaplama da kıdem ve ihbarın ayrı ayrı raporlanabilmesi
 • Puantaj ve personel giriş ekranında ücret şekli ve çalışma seklinde Mouse topu kontrolünün kaldırılması
 • Personel kartı tüm tab’lar ile kopyalanması.
 • Dönem personel puantaj girişinde ek kesintiye “Açıklama” alanının eklenmesi
 • SGK İşe Giriş- İşten Çıkış revizyonu

Ticari İşlemler Yönetimi

 • Elektrik firmaları için cari kartına,e-fatura ve kağıt faturaya EIC Kodu,Tekil Kodu ve Taahhüt Süre alanlarının eklenmesi
 • Standart Cari Hesap Durum Raporu hızlandırma
 • Cari kartına resim ekleme özelliği
 • *Yeni Kasa-Banka-Fatura bazlı Borç-Alacak dip toplamlı tek bir raporda gün bazlı görüntüleme (Günlük Ekstre)
 • Abone takip revizyonu

Stok Yönetimi 

 • Stok Hareket toplu yazdırmada şablon seçtirme
 • Teklif detaya alış satış fiyatları eklenmesi
 • *Yeni Toplu irsaliye faturalama tek ekran (Stok Hareket İşlemleri-İşlem Menüsü)
 • Kdv %1 tutarının yazdırmada eklenmesi
 • Teklifte seri No’lu ise alt birimleri getirmeme kontrolü kaldırılması
 • Toplu yazdırmada e-Fatura müşterisi kontrolü
 • Tekliften Üretim Emrine miktar formüllü taşıma

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

 • Görev listesine stok hareket detaylarını getirme
 • Görev Durum renklendirmesi
 • Görev listesine Müşteri borç ve alacakların eklenmesi
 • Görev listesi revizyonları
 • Görev listesi yeni görev özel kod eklendi
 • Görev Tanımlama Kartına müşterinin eski faaliyetleri eklendi

 

 Üretim Kaynakları Yönetimi – Çorap Programı

 • Ürün Ağacı Listesi ( Mamule bağlı olarak otomatik stok oluşturma)
 • Üretim Sipariş Formu (Örme’deki makinelerin vardiya bazlı üretim kalan takibi ve sipariş kalan gün hesaplama)
 • Vardiya Performans Raporu (Personel bazlı verimlilik raporu)

İşletme Yönetimi

 • İşletme kartında kopyalama da gelir gider değiştirme revizyonu

GENEL

 • Havale aktarmada boşlukların kaldırılması
 • Yazdırma formunda binlik ayracı
 • Paket Takip Sistemi (PTS) revizyonu
 • Stok ve Finansal İşlemlerde otomatik bölge getirilmesi
/ Genel

Share the Post

About the Author

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress responsive multipurpose business theme clickssmart.com